Mirna

Prijava na portal

Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina

 

Splošni podatki:

Sedež skupne občinske uprave: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Telefon: 07 34 98 267
Telefaks: 07 34 98 269
E-pošta: inspektorat@mokronog-trebelno.si

Izpostava: Inšpekcijska pisarna v Trebnjem, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.: 07 34 81 142

Vodja skupne občinske uprave: Brigita Kalčič

Uradne ure:

na sedežu: Uradne ure skupne občinske uprave so na sedežu skupne občinske uprave pod Gradom 2, 8230 Mokronog, in sicer:

 • torek in četrtek: 8.00-10.00 uro ter vsako tretjo sredo v mesecu med 15.00-17.00 uro

 • po  telefonu na tel.št. 07 34 98 267 vsak delovni dan med 7.00 in 8.00 uro. 

Inšpekcijska pisarna v Trebnjem:

 • ponedeljek, petek: 8.00 -10.00 uro ter v sredo (razen tretje srede v mesecu) med 15.00 -17.00 uro

 • po  telefonu na tel.št. 07 34 81 142 vsak delovni dan med 7.00 in 8.00 uro.

Zaposleni:

Inšpekcijski nadzor izvajajo:

Brigita Kalčič, inšpektorica, tel.: 07 34 98 267

Niko Avguštinčič, inšpektor, tel.: 040 672 906

Naloge občinskega redarstva izvajajo:

David Kostajnšek, te.: 07 34 98 271

Posredovanje  informacij javnega značaja:

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Brigita Kalčič, vodja skupne občinske uprave, telefon: 07 34 98 267, e-pošta: inspektorat@mokronog-trebelno.si

Predstavitev:

Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina opravlja za občine Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna in Trebnje upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva. V skupni občinski upravi opravljajo naloge inšpektorji in redarji kot pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo pooblastila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o občinskem redarstvu.

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja nad občinskimi predpisi in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost. Inšpekcija opravlja nadzor nad predpisi, ki urejajo področja:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
 • izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
 • urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
 • javna razsvetljava v naseljih,
 • občinske takse,
 • zimska služba,
 • uporaba zastave in grba,
 • označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
 • in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.

Inšpekcija tudi spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira, ter preventivno deluje z objavami člankov, obvestil in opozoril v občinskih glasilih.

Medobčinska inšpekcija se vključuje tudi v različne akcije, ki so vezane na varovanje okolja.

Medobčinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občin in je zato pristojno:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 • vzdrževati javni red in mir.

Prijave, pritožbe in pobude se lahko podajo osebno v času uradnih ur organa ali pisno na naslov Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, ali na telefonski številki: 07 34 98 267 oz. 07 34 81 142 ali preko elektronske poste: inspektorat@mokornog-trebelno.si. Prijavo pa lahko podate tudi v vsaki občini v sprejemni pisarni.

Prijavo lahko podate tudi s sledečim obrazcem: http://www.mirna.si/dokumenti/prijava-inspekciji.docx

Pripete datoteke

nadzor-nad-uporabo-varnostnega-pasu-in-naprav-za-telefoniranje-med-voznjo.docx Nadzor nad uporabo varnostnega pasu in naprav za telefoniranje med vožnjo 0,01 MB  
redarstvo-pricelo-z-delovanjem.docx Redarstvo pričelo z delovanjem 0,02 MB  
porocilo-o-delu-sou-za-leto-2014.pdf Poročilo o delu SOU za leto 2014 0,85 MB  
medobcinsko-redarstvo-pricelo-z-delovanjem.docx Medobčinsko redarstvo pričelo z delovanjem 0,02 MB  
ponovni-nadzor-nad-locevanjem-komunalnih-odpadkov.docx Ponovni nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov 0,01 MB  
obvestilo-o-spremembi-uradnih-ur-v-casu-od-1310-do-01112014.doc Obvestilo o spremembi uradnih ur v času od 13.10. do 01.11.2014 0,11 MB  
pri-pregledu-zabojnikov-za-odpadke-pri-vecstanovanjskih-stavbah-odkrili-nepravilnosti.docx Pri pregledu zabojnikov za odpadke pri večstanovanjskih stavbah odkrili nepravilnosti 0,02 MB  
porocilo-o-delu-skupne-obcinske-uprave-mirnska-dolina-za-leto-2013.pdf Poročilo o delu Skupne občinske uprave Mirnska dolina za leto 2013 0,91 MB  
nadzor-nad-nepravilnosti-ob-obcinskih-cestah.docx Nadzor nad nepravilnosti ob občinskih cestah 0,02 MB  
kurjenje-v-naravnem-in-bivalnem-okolju.docx Kurjenje v naravnem in bivalnem okolju 0,02 MB  
seznam-predpisov.docx Seznam predpisov 0,09 MB  
prijava-inspekciji.docx Prijava inšpekciji 0,09 MB  
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu   Več o tem
64M