Mirna

Prijava na portal

O občini

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja.

Omejujejo jo štiri sosednje občine: na severu Šentrupert, na jugu Trebnje, na zahodu Litija in na vzhodu Mokronog-Trebelno. 

 • ime: Občina Mirna
 • sedež: Glavna cesta 28, 8233 Mirna
 • prvi župan: Dušan Skerbiš, izvoljen 10. aprila 2011
 • župan 2014-2018: Dušan Skerbiš, izvoljen 5. oktobra 2014
 • površina: 29 km2
 • število prebivalcev: 2.666 (30. 06. 2011)
 • število naselij: 22

Meje nove občine so meje nekdanje krajevne skupnosti, tako da območje občine Mirna vključuje naselja Brezovica pri Mirni, Gomila, Migolica, Migolska Gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Cirnik, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska gora, Stan, Debenec, Stara Gora, Ševnica, Gorenja vas pri Mirni, Škrjanče, Trbinc, Volčje Njive, Glinek, Zabrdje in Zagorica.

Občina Mirna: 

 • ima popolno osnovno šolo - vrtec in devetletko ter program osnovne šole s prilagojenim programom
 • z zdravstveno postajo v kraju in bližnjim zdravstvenim domom v Trebnjem zagotovlja primarno zdravstveno varstvo občanov
 • ima zagotovoljeno oskrbo s pitno vodo za večino prebivalcev, v kraju je vzpostavljen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 • občanom so na voljo poštne in bančne storitve ter trgovinske usluge
 • vsako dopoldne v OŠ Mirna deluje šolska knjižnica, dvakrat tedensko v lastnih prostorih tudi splošna

Pogled naprej: 

Z ustanovitvijo nove občine se v prvi vrsti odpirajo možnosti enakovrednega sodelovanja s sosedi. Občina Mirna si želi dobrega in konstruktivnega sodelovanja z občinama v Mirnski dolini in nekdanjo Občino Trebnje, saj mora biti cilj vseh napredek in kakovost življenja v dolini.

Financiranje občine

Občini Mirna pripadajo naslednji lastni prihodki:

 • dohodnina, zbrana na območju občine
 • davek na dediščino in darila
 • davek na dobitke iger na srečo
 • davek na promet z nepremičninami
 • upravne takse
 • posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov znotraj igralnic
 • davek od premoženja
 • turistične takse
 • odškodnine od sprememb namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda
 • odškodnine in nadomestila za degradicijo prostora in onesnaženje okolja

Poleg navedenih odstopljenih davščin in taks, ki jih določajo posamezni predpisi, lahko občina predpiše na svojem območju še naslednje obveznosti oziroma jih je dolžna predpisati vsaj v povprečni višini, ki je določena na državni ravni: 

 • komunalni prispevek po zakonu o stavbnih zemljiščih
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 • davek na nezazidana stavbna zemljišča
 • komunalne takse po zakonu o komunalnih taksah
 • razne pristojbine
 • prihodki uprave
 • prihodki, določeni z drugimi pravnimi akti

Vsi ti prihodki se vštevajo v prihodke za primerno porabo, ki jo skladno z zakonom določa Vlada Republike Slovenije. Gre za tisti obseg sredstev proračuna občine, ki občini zagotavlja izvajanje zakonskih in drugih nalog občine. Če pa občina navedenih potreb ne more pokriti z lastnimi sredstvi, prejema s strani države finančno izravnavo do višine primerne porabe.

Višina primerne porabe je odvisna od:

 • primernega obsega sredstev na prebivalca občine
 • dolžine lokalnih cest
 • površine občine
 • števila oseb, starih do 15 let
 • števila oseb, strarejših od 65 let
 • števila oseb s stalnim prebivališčem v občini

Občina ima tudi pravico, da pridobiva sredstva za investicije iz državnega proračuna na osnovi programa investicij, ki jih sofinacira država (šolstvo, zdravstvo, otroško varstvo, varstvo okolja, komunalna infrastruktura).

Poraba proračunskih sredstev, njihova preglednost in transparentnost raste premosorazmerno z velikostjo lokalne skupnosti. Učinkovitost in namenska poraba proračunskih sredstev je v manjših občinah večja.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu   Več o tem
64M