Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne in popis nepremičnin

20. 9. 2017 Lidija U. (Uprava) 16