Občinska volilna komisija (OVK)

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik OVK, Blaž Strmole
  • namestnica predsednika OVK, Bojana Rebolj
  • član OVK, Gorazd Gorenc
  • namestnica člana OVK, Sabina Kos
  • članica OVK, Darinka Trdina
  • namestnik članice OVK, Edo Novak
  • član OVK, Gorazd Laznik
  • namestnik člana OVK, Damjan Kadunc