Sklep o pripravi (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mirna

16. 2. 2018 Lidija U. (Uprava) 407