Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Mirna za leti 2019-2020

19. 12. 2018 Lidija U. 432