Dodatno pojasnilo o novih cenah vrtca Deteljica in storitve Pomoč družini na domu