PROGRAMI DELA, POROČILA O DELU IN PORABI SREDSTEV (mandatno obdobje 2018-2022)