Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna po metodi javnega zbiranja ponudb

02.10.2019 Občinska u. (Uprava) 447