Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna po metodi javnega zbiranja ponudb

13.11.2019 Občinska u. (Uprava) 295
13.11.2019
Javni razpisi in javni natečaji
04.12.2019 ob 14:00
Tanja Šinkovec
tanja.sinkovec@mirna.si
073047153