Vabilo k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za stanovanjsko sosesko Zapuže (EUP MIR-151 in MIR-149)

23. 12. 2019 Lidija U. 394