Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Zapuže, EUP MIR-149, MIR-151

17. 2. 2020 Lidija U. (Uprava) 225