O D L O K o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (URL RS št. 30/2020)

20. 3. 2020 Lidija U. 232