Vabilo k oblikovanju smernic za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za stanovanjsko sosesko Zapuže (eup mir-151 in mir-149)

29. 5. 2020 Lidija U. (Uprava) 266