Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o 3SD OPN Občine Mirna

29. 6. 2020 Lidija U. (Uprava) 333