Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna po metodi javnega zbiranja ponudb

15. 9. 2020 Lidija U. 571
15.09.2020
Javni razpisi in javni natečaji
07.10.2020 do 14:00
Tanja Šinkovec
073047153