Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica, sprejeta stališča do pripomb in predlogov

16. 11. 2020 Lidija U. (Uprava) 388