Stališča do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku 3. sprememb in dopolnitev OPN Občine Mirna

25. 11. 2020 Lidija U. (Uprava) 170