Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna po metodi javnega zbiranja ponudb

11.01.2021 Občinska u. (Uprava) 84
11.01.2021
Javni razpisi in javni natečaji
03.02.2021 do 14:00
478-0023/2013-2
08.01.2021
Tanja Šinkovec
obcina@mirna.si