Odločba ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

6. 9. 2021 Lidija U. 112