OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA »STANOVANJSKA SOSESKA ZAPUŽE, EUP MIR-151 IN MIR-149

5. 10. 2021 Lidija U. 221