Odločbi o ureditvi statusa grajenega javnega dobra

8. 10. 2021 Lidija U. 172