Javno naznanilo o usklajevanju predloga Načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju Občine Mirna

19. 10. 2021 Lidija U. 156