Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Mirna za leti 2022 in 2023

24. 11. 2021 Lidija U. 230