PREKLIC OBVESTILA O PREKUHAVANJU VODE IZ ZASEBNEGA VODOVODNEGA SISTEMA DEBENEC IN CIRNIK RAVNE

6. 6. 2022 Lidija U. 246