Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje kandidatov za člane občinskega sveta in za določanje kandidata za župana s strani skupine volivcev v Občini Mirna za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana v Občini Mirna v letu 2022

5. 9. 2022 Lidija U. 100