Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad preglednostjo cest v območju osnovne šole in vrtca na območju Občine Mirna

28. 9. 2022 Skupna občinska uprava o. D. 92