Javno naznanilo o usklajevanju predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju Občine Mirna

7. 3. 2023 Lidija U. 98