Obvezna razlaga določb prvega (1) odstavka 82.člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna

4. 4. 2023 Lidija U. 125