Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Mirna za leto 2024

1. 6. 2023 Lidija U. 119