Ugotovitve izvedenega inšpekcijskega nadzora na ekološkem otoku Stan, Gorenja vas

7. 6. 2023 Skupna občinska uprava o. D. 129