Nadzor nad posegi v območju cest

19. 9. 2023 Skupna občinska uprava o. D. 253