Mirnski mešani pevski zbor DU na praznovanju jubileja v Metliki

26. 11. 2023 Zveza kulturnih društev T. 116