Cerkev sv. Petra na Žunovcu

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
8233 Mirna