ONESNAŽEVANJE CEST MED OPRAVLJANJEM KMETIJSKIH OPRAVIL

28. 2. 2024 Skupna občinska uprava o. D. 173