Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad posegi v območju cest na območju Občine Mirna

21. 5. 2024 Skupna občinska uprava o. D. 109