Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov na ekoloških otokih in skupnih zbiralnicah

25. 10. 2017 Lidija U. 1050