Javni razpis za subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave v OM za leto 2021

1. 3. 2021 Lidija U. (Uprava) 566
01.03.2021
Javni razpisi in javni natečaji
15.11.2021 do 00:00
430-0005/2021
24.02.2021
Davorin Fink
davorin.fink@mirna.si
059083806