Javno naznanilo – razgrnitev elaborata lokacijske preveritve PRA-06

31. 1. 2022 Lidija U. (Uprava) 159