Nadzor glede posegov na cestišče v času oranja

9. 3. 2022 Skupna občinska uprava o. D. 102