Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem kmetijskih opravil na območju Občine Mirna

5. 5. 2022 Skupna občinska uprava o. D. 215