Cerkev sv. Janeza Krstnika

Kulturna dediščina
8233 Mirna