Cerkev Naše ljube gospe na Ševnici

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
8233 Mirna